Οριζόντιο γράφημα ιεραρχίας με ετικέτες

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Οριζόντιο γράφημα ιεραρχίας με ετικέτες