Οριζόντιο γράφημα ιεραρχίας με ετικέτες

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Οριζόντιο γράφημα ιεραρχίας με ετικέτες

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας