Παρακολούθηση απώλειας βάρους

Αυτό το πρότυπο είναι ο ιδανικός τρόπος να δημιουργήσετε γράφημα για την απώλεια βάρους σας. Το εντυπωσιακό οπτικά σχέδιο είναι ευανάγνωστο και ελκυστικό.

Excel

Λήψη
Παρακολούθηση απώλειας βάρους