Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης και ζαχάρου

Αυτό το πρότυπο θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε την αρτηριακή σας πίεση και τα επίπεδα ζαχάρου. Απλώς εισαγάγετε τις τιμές σας μαζί με την ημέρα και την ώρα και η μορφοποίηση υπό όρους θα σας ειδοποιεί εάν ξεπεράσετε τις παραμέτρους που έχετε ρυθμίσει. Υπάρχει ακόμα και χώρος για σημειώσεις!

Excel

Λήψη
Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης και ζαχάρου