Παρακολούθηση δραστηριοτήτων

Καταγράψτε τη διάρκεια και τις θερμίδες που καταναλώνετε στις διάφορες δραστηριότητές σας με αυτό το πρότυπο παρακολούθησης.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Παρακολούθηση δραστηριοτήτων