Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων

Οι εργοδότες θα βρουν χρήσιμο αυτό το πρότυπο για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους. Εισαγάγετε τους κύκλους μαθημάτων και τα ονόματα των υπαλλήλων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το αρχείο καταγραφής εκπαιδεύσεων για να σημειώσετε ποιος έχει παρακολουθήσει, έχει περάσει ή αποτύχει σε συγκεκριμένους κύκλους μαθημάτων. Οι αναλυτές πινάκων διευκολύνουν τη λεπτομερή ταξινόμηση.

Excel

Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας