Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων

Οι εργοδότες θα βρουν χρήσιμο αυτό το πρότυπο για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους. Εισαγάγετε τους κύκλους μαθημάτων και τα ονόματα των υπαλλήλων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το αρχείο καταγραφής εκπαιδεύσεων για να σημειώσετε ποιος έχει παρακολουθήσει, έχει περάσει ή αποτύχει σε συγκεκριμένους κύκλους μαθημάτων. Οι αναλυτές πινάκων διευκολύνουν τη λεπτομερή ταξινόμηση.

Excel

Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας