Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων

Οι εργοδότες θα βρουν χρήσιμο αυτό το πρότυπο για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους. Εισαγάγετε τους κύκλους μαθημάτων και τα ονόματα των υπαλλήλων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το αρχείο καταγραφής εκπαιδεύσεων για να σημειώσετε ποιος έχει παρακολουθήσει, έχει περάσει ή αποτύχει σε συγκεκριμένους κύκλους μαθημάτων. Οι αναλυτές πινάκων διευκολύνουν τη λεπτομερή ταξινόμηση.

Excel

Παρακολούθηση εκπαίδευσης υπαλλήλων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας