Παρακολούθηση εντολών εργασιών

Ανοίξτε νέες εντολές και παρακολουθήστε τις μέχρι την ολοκλήρωση με αυτό το εύχρηστο πρότυπο του Excel. Για να σας βοηθήσει, χρησιμοποιεί έναν πίνακα και μορφοποίηση υπό όρους.

Excel

Λήψη
Παρακολούθηση εντολών εργασιών