Παρακολούθηση εντολών εργασιών

Ανοίξτε νέες εντολές και παρακολουθήστε τις μέχρι την ολοκλήρωση με αυτό το εύχρηστο πρότυπο του Excel. Για να σας βοηθήσει, χρησιμοποιεί έναν πίνακα και μορφοποίηση υπό όρους.

Excel

Παρακολούθηση εντολών εργασιών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας