Παρακολούθηση φυσικής κατάστασης

Αυτό το πρότυπο του Excel χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και τη δημιουργία γραφημάτων για τις μετρήσεις πόντων, το βάρος και το δείκτη μάζας σώματος. Αρκεί απλώς να εισαγάγετε τα δεδομένα στην καρτέλα δεδομένων και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα σε εύχρηστα γραφήματα στον πίνακα εργαλείων.

Excel

Παρακολούθηση φυσικής κατάστασης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας