Παρουσίαση αναφοράς προόδου ή κατάστασης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση αναφοράς προόδου ή κατάστασης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας