Παρουσίαση αναφοράς προόδου ή κατάστασης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση αναφοράς προόδου ή κατάστασης