Παρουσίαση αναφοράς προόδου ή κατάστασης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση αναφοράς προόδου ή κατάστασης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας