Παρουσίαση για έκθεση σχετικά με μια χώρα

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση για έκθεση σχετικά με μια χώρα