Παρουσίαση για μια έκθεση σχετικά με τη χώρα

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση για μια έκθεση σχετικά με τη χώρα