Παρουσίαση για την ανταλλαγή ιδεών

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση για την ανταλλαγή ιδεών