Παρουσίαση για την εκπαίδευση προσωπικού

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση για την εκπαίδευση προσωπικού