Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου