Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας