Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Πρακτικά σύσκεψης Word
Πρακτικά σύσκεψης οργανισμού (σύντομη μορφή) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας