Παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων, σχεδίαση με ζωγραφιές σε μαυροπίνακα (ευρείας οθόνης)

Εκπαιδευτικοί, η σχεδίαση αυτής της προσβάσιμης παρουσίασης καλύπτει ένα φάσμα εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως φυσική και χημεία, γεωγραφία, μαθηματικά και ανάγνωση, μέσω των σχεδίων ενός μικροσκοπίου, μαθηματικών συμβόλων, της υδρογείου και ενός βιβλίου, τα οποία έχουν γίνει με κιμωλία. Χρησιμοποιήστε το για μαθητές από το δημοτικό έως το λύκειο. Διαθέτει μορφή ευρείας οθόνης 16X9 με μαύρες, γκρίζες και χρυσές αποχρώσεις.

PowerPoint

Παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων, σχεδίαση με ζωγραφιές σε μαυροπίνακα (ευρείας οθόνης)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση σχολικής εργασίας (ευρείας οθόνης) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας