Παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων, σχεδίαση με ζωγραφιές σε μαυροπίνακα (ευρείας οθόνης)

Εκπαιδευτικοί, η σχεδίαση αυτής της προσβάσιμης παρουσίασης καλύπτει ένα φάσμα εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως φυσική και χημεία, γεωγραφία, μαθηματικά και ανάγνωση, μέσω των σχεδίων ενός μικροσκοπίου, μαθηματικών συμβόλων, της υδρογείου και ενός βιβλίου, τα οποία έχουν γίνει με κιμωλία. Χρησιμοποιήστε το για μαθητές από το δημοτικό έως το λύκειο. Διαθέτει μορφή ευρείας οθόνης 16X9 με μαύρες, γκρίζες και χρυσές αποχρώσεις.

PowerPoint

Παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων, σχεδίαση με ζωγραφιές σε μαυροπίνακα (ευρείας οθόνης)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας