Παρουσίαση επίσκεψης γνωριμίας στην τάξη

Ξεκινήστε τη νέα σχολική χρονιά με μια επίσκεψη γνωριμίας για τους γονείς. Αυτό το προσβάσιμο πρότυπο παρουσίασης έχει διαφάνειες για ένα μήνυμα καλωσορίσματος, τους στόχους της διδακτέας ύλης, τις δραστηριότητες στην τάξη, πληροφορίες, κανόνες, πολιτικές και ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας.

PowerPoint

Παρουσίαση επίσκεψης γνωριμίας στην τάξη

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας