Παρουσίαση επαγγελματικής αντίθεσης (ευρεία οθόνη)

Οι επαγγελματικές αποφάσεις δεν είναι μόνο άσπρο και μαύρο, υπάρχουν και οι γκρι περιοχές, όπως ακριβώς και στη σχεδίαση αυτής της παρουσίασης. Το φωτεινό μπλε κείμενο και τα πολύχρωμα σημεία έμφασης στο δείγμα γραφήματος, πίνακα και γραφικού SmartArt έρχονται σε αντίθεση με τη μονόχρωμη φωτογραφία του φόντου για να τραβήξουν την προσοχή στο περιεχόμενό σας. Αυτή η παρουσίαση παρέχεται σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint

Παρουσίαση επαγγελματικής αντίθεσης (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας επαγγελματικού κτιρίου (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση μάρκετινγκ - Γυάλινος κύβος (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Τρίπτυχο φυλλάδιο (κόκκινο και μαύρο) Word
Φυλλάδιο Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας