Παρουσίαση επισκόπησης έργου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση επισκόπησης έργου