Παρουσίαση επισκόπησης έργου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση επισκόπησης έργου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας