Παρουσίαση επιστημονικής εργασίας (ευρεία οθόνη)

Παρουσιάστε την επιστημονική εργασία σας με αυτό το προσβάσιμο πρότυπο που περιλαμβάνει δείγμα περιεχομένου, όπως την ερώτηση την οποία θέλετε να απαντήσετε μέσω της εργασίας σας, λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνά σας, μεταβλητές, τη βασική υπόθεση, καθώς και ένα γράφημα για τα δεδομένα που έχετε καταγράψει. Η διαφάνεια τίτλου περιλαμβάνει μια φωτογραφία με μπλε δοκιμαστικούς σωλήνες, την οποία μπορείτε να αλλάξετε ώστε να ταιριάζει στο θέμα σας, καθώς και διαφάνειες περιεχομένου που περιέχουν έναν πίνακα υλικών και ένα γραφικό SmartArt για τα βήματα της διαδικασίας. Αυτό το πρότυπο δημιουργήθηκε σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint

Παρουσίαση επιστημονικής εργασίας (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας