Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (σχεδίαση "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα, ευρεία οθόνη)

Θέλετε να εντυπωσιάσετε τους επενδυτές με τις ιδέες σας για μια νέα επιχείρηση; Αυτό το πρότυπο σχεδίου επισημαίνει τα σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν: Έννοια, σύνοψη αγοράς, ευκαιρίες, στόχοι, ομάδα, απαιτήσεις πόρων, χρηματοοικονομικό σχέδιο, κίνδυνος και ανταμοιβές. Η σχεδίαση του φόντου χρησιμοποιεί το θέμα "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα με λευκό κείμενο. Μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (σχεδίαση "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα, ευρεία οθόνη)