Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (σχεδίαση "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα, ευρεία οθόνη)

Θέλετε να εντυπωσιάσετε τους επενδυτές με τις ιδέες σας για μια νέα επιχείρηση; Αυτό το πρότυπο σχεδίου επισημαίνει τα σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν: Έννοια, σύνοψη αγοράς, ευκαιρίες, στόχοι, ομάδα, απαιτήσεις πόρων, χρηματοοικονομικό σχέδιο, κίνδυνος και ανταμοιβές. Η σχεδίαση του φόντου χρησιμοποιεί το θέμα "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα με λευκό κείμενο. Μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint

Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (σχεδίαση "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα, ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας επαγγελματικού κτιρίου (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε ζώνες και φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου πίσω από βουνό (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση επαγγελματικής αντίθεσης (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Πρόταση για υπηρεσίες Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας