Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας