Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου