Παρουσίαση εταιρικής σύσκεψης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση εταιρικής σύσκεψης