Παρουσίαση με διαγραμμισμένο μαύρο περίγραμμα (ευρείας οθόνης)

Αυτή η παρουσίαση διαθέτει λευκό φόντο διαφάνειας με μαύρα διαγραμμισμένα περιγράμματα επάνω και κάτω και πράσινο χρώμα έμφασης. Χρησιμοποιήστε την για επαγγελματικό ή προσωπικό περιεχόμενο. Αυτό το πρότυπο παρέχει διάφορες διατάξεις διαφάνειας όπως διαφάνειες τίτλου, λίστες με κουκκίδες, φωτογραφία με λεζάντες, παραδείγματα γραφημάτων, μια λίστα γραφικών SmartArt και μια κενή διαφάνεια, όλα σε μορφή ευρείας οθόνης (16 x 9).

PowerPoint

Παρουσίαση με διαγραμμισμένο μαύρο περίγραμμα (ευρείας οθόνης)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
Παρουσίαση γήινων τόνων (ευρείας οθόνης) PowerPoint
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας