Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη)

Οι στοίβες βιβλίων που εμφανίζονται στις περισσότερες διαφάνειες το κάνουν μια καλή επιλογή για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, φανατικούς αναγνώστες και άλλους στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό το πρότυπο παρουσίασης περιέχει πολλές διατάξεις διαφανειών σε μορφή ευρείας οθόνης (16x9) και περιλαμβάνει ένα δείγμα πίνακα και γραφήματος που μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα.

PowerPoint

Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση με φρέσκα τρόφιμα (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Κλασική παρουσίαση βιβλίου για εκπαιδευτικά ιδρύματα (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Σχέδιο νομισματικής μονάδας (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Φαγητό - από την προετοιμασία έως την παρουσίαση (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας