Παρουσίαση με πράσινο σαγρέ μέταλλο (ευρεία οθόνη)

Δείξτε την αξία σας με αυτό το μπλε-πράσινο φόντο σαγρέ μετάλλου. Αυτή η παρουσίαση ευρείας οθόνης (16X9) περιλαμβάνει μια διάταξη λίστας με κουκίδες, δείγμα με πίνακα, γράφημα και γραφικό SmartArt και είναι αρκετά ευέλικτη για τους περισσότερους τύπους ακροατηρίου ή θεμάτων.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Παρουσίαση με πράσινο σαγρέ μέταλλο (ευρεία οθόνη)