Παρουσίαση οικονομικής απόδοσης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση οικονομικής απόδοσης