Παρουσίαση ομαδικής εργασίας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση ομαδικής εργασίας

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας