Παρουσίαση ομαδικής εργασίας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση ομαδικής εργασίας