Παρουσίαση ομαδικού έργου (μητροπολιτικά θέματα, ευρείας οθόνης)

Ομαδικό έργο; Αυτό το πρότυπο παρουσίασης είναι σχεδιασμένο για πολλούς συντάκτες που εργάζονται στο ίδιο αρχείο. Κάθε μέλος έχει ένα σύνολο διαφανειών σε μια παραλλαγή του μητροπολιτικού θέματος με αντίστοιχο δείγμα γραφήματος, SmartArt και πίνακα σε μορφή 16X9.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Παρουσίαση ομαδικού έργου (μητροπολιτικά θέματα, ευρείας οθόνης)