Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας κτιρίου (ευρεία οθόνη)

Πώς είναι το υποκείμενο πλαίσιο ενός κτιρίου; Το φόντο αυτού του προτύπου δείχνει ένα λευκό περίγραμμα επιφάνειας πάνω σε ένα μπλε φόντο. Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές γραφικών υπολογιστή, μηχανικοί και προγραμματιστές έργων είναι μερικοί μόνο από τους χρήστες αυτού του προτύπου 16X9 (ευρεία οθόνη). Χρησιμοποιήστε το για παρουσιάσεις σχετικά με τα έργα σας που βρίσκονται υπό κατασκευή, τα έργα που σχεδιάζετε και πολλά άλλα.

PowerPoint

Παρουσίαση περιγράμματος επιφάνειας κτιρίου (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Παρουσίαση μάρκετινγκ - Γυάλινος κύβος (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Τρίπτυχο φυλλάδιο (κόκκινο και μαύρο) Word
Παρουσίαση επαγγελματικής αντίθεσης (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Φυλλάδιο Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας