Παρουσίαση προϊόντος ή υπηρεσίας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση προϊόντος ή υπηρεσίας