Παρουσίαση προϊόντος ή υπηρεσίας

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση προϊόντος ή υπηρεσίας

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας