Παρουσίαση πρότασης πωλήσεων

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση πρότασης πωλήσεων