Παρουσίαση στα πλαίσια επιστημονικής εκδήλωσης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση στα πλαίσια επιστημονικής εκδήλωσης