Παρουσίαση στα πλαίσια επιστημονικής εκδήλωσης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Παρουσίαση στα πλαίσια επιστημονικής εκδήλωσης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας