Παρουσίαση σχεδίου επαγγελματικού έργου (ευρεία οθόνη)

Εάν θέλετε η διοίκηση και οι ενδιαφερόμενοι να υποστηρίξουν το επαγγελματικό έργο σας, θα χρειαστείτε ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο έργου. Αυτό το προσβάσιμο πρότυπο περιλαμβάνει διαφάνειες για την περιγραφή του έργου, την εμβέλεια, τους στόχους, τα παραδοτέα, τους παράγοντες επιτυχίας, τις λεπτομέρειες υλοποίησης, τις μετρήσεις επιδόσεων και τη διαχείριση κινδύνων. Χρησιμοποιεί σχεδίαση με μπλε ζώνες και ανατολή του ήλιου από το βουνό και έχει δημιουργηθεί σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint

Παρουσίαση σχεδίου επαγγελματικού έργου (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (σχεδίαση "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα, ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας