Παρουσίαση σχολικής εργασίας (ευρείας οθόνης)

Παρουσιάστε τη σχολική εργασία σας με αυτό το πρότυπο που περιλαμβάνει δείγμα περιεχομένου, όπως την ερώτηση στην οποία θέλατε να απαντήσει η εργασία σας, λεπτομέρειες της έρευνάς σας, μεταβλητές, υπόθεση και ένα γράφημα για τα δεδομένα που εγγράψατε. Η διαφάνεια τίτλου διαθέτει μια φωτογραφία μπλε δοκιμαστικών σωλήνων, την οποία μπορείτε να αλλάξετε ώστε να ταιριάζει με το θέμα σας, και διαφάνειες περιεχομένου που περιλαμβάνουν έναν πίνακα για τα υλικά και SmartArt για τα βήματα διεργασίας. Αυτό το πρότυπο έχει δημιουργηθεί σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint

Παρουσίαση σχολικής εργασίας (ευρείας οθόνης)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Έκθεση μαθητή Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας