Παρουσίαση της Ημέρας της Γης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Λήψη
Παρουσίαση της Ημέρας της Γης