Παρουσίαση φύσης με μπλε ζώνες και φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου από ένα βουνό (ευρεία οθόνη)

Αυτή η προσβάσιμη παρουσίαση διαθέτει σκούρες μπλε ζώνες στις διαφάνειες τίτλου και περιεχομένου και μια όμορφη φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου από ένα βουνό στη διαφάνεια τίτλου. Χρησιμοποιήστε τη φωτογραφία ή αντικαταστήστε την με τη δική σας. Αυτό το πρότυπο φύσης περιλαμβάνει διατάξεις και δείγμα περιεχομένου. Επιλέξτε αυτά που θέλετε και προσαρμόστε τα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αυτό το πρότυπο είναι σε μορφή ευρείας οθόνης (16:9).

PowerPoint

Παρουσίαση φύσης με μπλε ζώνες και φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου από ένα βουνό (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας