Παρουσιολόγιο υπαλλήλων

Αυτό το οπτικό πρότυπο παρακολούθησης σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις παρουσίες για κάθε έναν από τους υπαλλήλους σας με μια ματιά. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Παρουσιολόγιο υπαλλήλων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας