Πιστοποιητικό αριστείας για μαθητή

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

PowerPoint

Πιστοποιητικό αριστείας για μαθητή

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Έπαινος για μικρούς μαθητές Word
Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα) PowerPoint
Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα) PowerPoint
Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (πράσινο) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας