Πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σχέδιο μοβ αλυσίδας)

Αναγνωρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή μιας σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης. Αυτό το πιστοποιητικό έχει περίγραμμα μοβ αλυσίδας και κείμενο που μπορείτε να προσαρμόσετε.

PowerPoint

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σχέδιο μοβ αλυσίδας)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας