Πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σχέδιο μοβ αλυσίδας)

Αναγνωρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή μιας σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης. Αυτό το πιστοποιητικό έχει περίγραμμα μοβ αλυσίδας και κείμενο που μπορείτε να προσαρμόσετε. Σχεδιασμένο για εκτύπωση σε χαρτί 8 1/2 X 11.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σχέδιο μοβ αλυσίδας)