Πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σχέδιο μοβ αλυσίδας)

Αναγνωρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή μιας σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης. Αυτό το πιστοποιητικό έχει περίγραμμα μοβ αλυσίδας και κείμενο που μπορείτε να προσαρμόσετε. Σχεδιασμένο για εκτύπωση σε χαρτί 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σχέδιο μοβ αλυσίδας)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Έπαινος για μικρούς μαθητές Word
Σχολικός έπαινος (μπλε επίσημο περίγραμμα) PowerPoint
Έπαινος εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (επίσημο πράσινο περίγραμμα) PowerPoint
Πιστοποιητικό, Υπάλληλος του μήνα (σχεδίαση γκρι αλυσίδας) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας