Πιστοποιητικό επιτεύγματος (μπλε επίσημο περίγραμμα)

Δάσκαλοι, ανταμείψτε τα σχολικά επιτεύγματα των μαθητών σας με αυτό το προσαρμόσιμο πιστοποιητικό βραβείου. Η σχεδίαση με μπλε επίσημο περίγραμμα είναι κατάλληλη για κάθε ηλικία. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

PowerPoint

Πιστοποιητικό επιτεύγματος (μπλε επίσημο περίγραμμα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας