Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (μπλε)

Γιορτάστε την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου, ενός μαθήματος ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο πιστοποιητικό με μπλε επίσημο περίγραμμα. Απλώς προσαρμόστε το κείμενο, αλλάξτε το συνδυασμό χρωμάτων, εάν θέλετε και εκτυπώστε σε πλήρη σελίδα.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (μπλε)