Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (μπλε)

Γιορτάστε την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου, ενός μαθήματος ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο πιστοποιητικό με μπλε επίσημο περίγραμμα. Απλώς προσαρμόστε το κείμενο, αλλάξτε το συνδυασμό χρωμάτων, εάν θέλετε και εκτυπώστε σε πλήρη σελίδα.

PowerPoint

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (μπλε)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας