Πλαίσια με θέματα οικολογίας

Προφυλάξτε το περιβάλλον με μια παρουσίαση κάθε φορά με αυτό το πρότυπο με θέματα οικολογίας σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9). Φωτογραφίες φύσης με ουρανό, νερό και πράσινο υπενθυμίζουν στο ακροατήριό σας τις περιοχές που χρειάζονται προστασία. Αυτό το πρότυπο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από δασκάλους για κάποιους κύκλους μαθημάτων επιστημών.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Πλαίσια με θέματα οικολογίας