Πλαίσια με θέματα οικολογίας

Προφυλάξτε το περιβάλλον με μια παρουσίαση κάθε φορά με αυτό το πρότυπο με θέματα οικολογίας σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9). Φωτογραφίες φύσης με ουρανό, νερό και πράσινο υπενθυμίζουν στο ακροατήριό σας τις περιοχές που χρειάζονται προστασία. Αυτό το πρότυπο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από δασκάλους για κάποιους κύκλους μαθημάτων επιστημών.

PowerPoint

Πλαίσια με θέματα οικολογίας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας