Πρακτικά επίσημης σύσκεψης

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πρακτικά, για να καταγράψετε τις επίσημες συσκέψεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του οδηγού "Robert's Rules of Order". Τα πρακτικά περιλαμβάνουν σύγκληση της σύσκεψης, παρουσιολόγιο, έγκριση πρακτικών προηγούμενων συσκέψεων, ανοιχτά θέματα, νέα θέματα και διακοπή, μαζί με το όνομα της γραμματείας που υποβάλλει τα πρακτικά, καθώς και του υπεύθυνου έγκρισης. Πρόκειται για ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Πρακτικά επίσημης σύσκεψης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας