Πρακτικά συνάντησης καθηγητή-γονέα

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη φόρμα για την καταγραφή σημειώσεων από μια συνάντηση με γονείς. Το πρότυπο περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και γραμμές υπογραφής για τον καθηγητή και τον γονέα. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Πρακτικά συνάντησης καθηγητή-γονέα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας