Πρόγραμμα παρακολούθησης δραστηριοτήτων

Καταγράψτε τη διάρκεια και τις θερμίδες που καταναλώνετε κατά τις διάφορες δραστηριότητές σας με αυτό το πρότυπο παρακολούθησης. Το πολύχρωμο γράφημα ράβδων θα σας δείξει ποιες δραστηριότητες καταναλώνουν τις περισσότερες θερμίδες.

Excel

Πρόγραμμα παρακολούθησης δραστηριοτήτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας