Προγραμματισμός έργου Gantt

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον προσβάσιμο προγραμματισμό έργου για να παρακολουθείτε το έργο σας με μοναδικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το μοντέλο γραφήματος Gantt. Δείτε εύκολα πού βρίσκεται κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Excel

Προγραμματισμός έργου Gantt

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας