Προγραμματισμός έργων Gantt

Αξιοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα προγραμματισμού για να παρακολουθείτε την πρόοδο του έργου σας μέσω μοναδικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας το μοντέλο γραφήματος Gantt. Δείτε εύκολα πού βρίσκεται κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με το σχέδιο προγραμματισμού σας.

Excel

Προγραμματισμός έργων Gantt

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint
Απλός προϋπολογισμός εξόδων Excel
Διαγράμματα ροής Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας