Προγραμματισμός έργων Gantt

Αξιοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα προγραμματισμού για να παρακολουθείτε την πρόοδο του έργου σας μέσω μοναδικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας το μοντέλο γραφήματος Gantt. Δείτε εύκολα πού βρίσκεται κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με το σχέδιο προγραμματισμού σας.

Excel

Λήψη
Προγραμματισμός έργων Gantt