Προγραμματισμός ανάθεσης εργασιών σε σπουδαστές

Αυτό το πρότυπο προγραμματισμού επιτρέπει στους σπουδαστές να εισάγουν τις αναθέσεις σε έναν πίνακα και να βλέπουν τις προθεσμίες σε ένα ημερολόγιο. Η μορφοποίηση υπό όρους και η δυνατότητα να βλέπετε ένα συγκεκριμένο έτος, μήνα και εβδομάδα σημαίνει ότι αυτό το πρότυπο μπορεί να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη λύση στις ανάγκες προγραμματισμού σας.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Προγραμματισμός ανάθεσης εργασιών σε σπουδαστές