Προγραμματισμός ανάθεσης εργασιών σε σπουδαστές

Αυτό το πρότυπο προγραμματισμού επιτρέπει στους σπουδαστές να εισάγουν τις αναθέσεις σε έναν πίνακα και να βλέπουν τις προθεσμίες σε ένα ημερολόγιο. Η μορφοποίηση υπό όρους και η δυνατότητα να βλέπετε ένα συγκεκριμένο έτος, μήνα και εβδομάδα σημαίνει ότι αυτό το πρότυπο μπορεί να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη λύση στις ανάγκες προγραμματισμού σας.

Excel

Προγραμματισμός ανάθεσης εργασιών σε σπουδαστές

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Λίστα ελέγχου γάμου (υδατογραφία) Word
Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Πρόγραμμα παρακολούθησης οφειλών σε λέσχες Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας