Προγραμματισμός εκδηλώσεων κοινότητας

Με αυτό το πρότυπο προγραμματισμού εκδηλώσεων μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις της κοινότητας για το χώρο διοργανώσεων ή τον οργανισμό σας. Οι εκδηλώσεις προστίθενται αυτόματα στις σελίδες του ημερολογίου, οι οποίες μπορούν να εκτυπωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Excel

Προγραμματισμός εκδηλώσεων κοινότητας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας