Προγραμματισμός εκδηλώσεων κοινότητας

Με αυτό το πρότυπο προγραμματισμού εκδηλώσεων μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις της κοινότητας για το χώρο διοργανώσεων ή τον οργανισμό σας. Οι εκδηλώσεις προστίθενται αυτόματα στις σελίδες του ημερολογίου, οι οποίες μπορούν να εκτυπωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Excel

Προγραμματισμός εκδηλώσεων κοινότητας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (οποιοδήποτε έτος) Word
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο (οποιοδήποτε έτος) Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας