Προγραμματισμός εκδηλώσεων κοινότητας

Με αυτό το πρότυπο προγραμματισμού εκδηλώσεων μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις της κοινότητας για το χώρο διοργανώσεων ή τον οργανισμό σας. Οι εκδηλώσεις προστίθενται αυτόματα στις σελίδες του ημερολογίου, οι οποίες μπορούν να εκτυπωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Excel

Λήψη
Προγραμματισμός εκδηλώσεων κοινότητας