Προγραμματισμός εκδηλώσεων

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον προγραμματισμό εκδηλώσεων, για να παρακολουθείτε όλα τα σημαντικά ορόσημα της εκδήλωσής σας. Η μακροεντολή αυτού του προτύπου σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ημερομηνίες, καθώς και να επιλέγετε 6 ή 12 μήνες. Αυτό το πρότυπο περιέχει μακροεντολές που έχουν επικυρωθεί από τη Microsoft. Για την πλήρη λειτουργία του προτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή "Ενεργοποίηση μακροεντολών" όταν σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης. Αυτό το πρότυπο περιέχει μακροεντολές που έχουν επικυρωθεί από τη Microsoft. Για την πλήρη λειτουργία του προτύπου, κάντε κλικ στην εντολή "Ενεργοποίηση μακροεντολών" όταν σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης.

Word

Προγραμματισμός εκδηλώσεων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Φωτογραφικό ημερολόγιο 2017 (Δευτ-Σάβ/Κυρ) PowerPoint
Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (οποιοδήποτε έτος) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας